Chronograph Sorcerer
クロノグラフ・マジシャン
ChronographSorcerer-PEVO-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Pháp Sư Thời Không
 Tên Nhật クロノグラフ・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuronogurafu Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Chronograph Magician
 Tên Hàn 크로노그래프 매지션
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1700
 Mã số 12289247
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.