FANDOMChronic Déjà Vu
  • Nhật: クロニック・デジャヴュ
  • Romaji: Kuronikku Dejavyu
  • Việt: Ảo Mộng Nhân Bản
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi đối thủ Triệu hồi quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú: Triệu hồi Đặc biệt bản sao của quái thú đó lên sân của bạn.


Nguồn Viz Media: Activate only when your opponent Normal Summons or Special Summons a monster successfully, and you do not control any monster on your side of the field. Special Summon 1 monster identical to your opponent's monster.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chronic Déjà Vu Activate when your opponent Summons a monster. Reproduce a monster identical to your opponent's monster on your side of the field. You must have no monsters on your side of the field when you activate this card.
Nhật 相手がモンスターを召喚した時発動する
相手の場と同じモンスターを自分の場に再現する。このカードを発動する時に場にモンスターがいてはならない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.