FANDOM


Chorus of Sanctuary
(せい)(いき)(うた)(ごえ)
ChorusofSanctuary-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
せい
いきの
うた
ごえ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
いき
の歌
うた
ごえ
 Tên Nhật (rōmaji) Seiiki no Utagoe
 Tên Nhật (Dịch) Singing Voice of Sanctuary
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 81380218
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.