Chocolate Magician Girl
チョコ・マジシャン・ガール
ChocolateMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Sô Cô La
 Tên Nhật チョコ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Choko Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Choco Magician Girl
 Tên Hàn 초코 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 07198399
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.