FANDOM


Chobham Armor Dragon
  • Nhật: チョバムアーマー・ドラゴン
  • Romaji: Chobamu Āmā Doragon
  • Việt: Hỗn Giáp Long
Hệ

28px ?

Cấp sao

???

Loại Hiệu ứng

[
]
Khi một quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn trong Thế Công. Nếu được Triệu hồi theo cách này: Lượt này, lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, đồng thời chia đôi bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận. NẾu lá này được dùng làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Liên kết: Mỗi người chơi thêm 1 quái thú từ Mộ của họ vào tay của họ.
CÔNG / 0   THỦ / ???
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chobham Armor Dragon When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand in Attack Position. If Summoned this way: This turn, this card cannot be destroyed by battle, also halve any battle damage you take. If this card is used as material for a Link Summon: Each player adds 1 monster from their GY to their hand.