FANDOM


Chiwen, Light of the Yang Zing
(こう)(りゅう)(せい)-リフン
ChiwenLightoftheYangZing-MP15-EN-UR-1E
 Tên Việt Chiwen, Tuệ Tinh Long của Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
こう
りゅう
せい-リフン
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
りゅう
せい
-リフン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōryūsei - Rifun
 Tên Nhật (Dịch) Liwen, Dracomet of Light
 Tên Hàn 광룡성-리훈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 61488417
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.