FANDOM


Chirubimé, Princess of Autumn Leaves
紅姫(あき)チルビメ
ChirubiméPrincessofAutumnLeaves-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
紅姫
あきチルビメ
 Tên Nhật (Chuẩn) 紅姫
あき
チルビメ
 Tên Hàn 홍희 치루비메
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2800
 Mã số 87294988
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.