FANDOM


Chiron the Mage
(けん)(じゃ)ケイローン
ChirontheMage-BP03-EN-R-1E
 Tên Việt Hiền Triết Chiron
 Tên Nhật (Kana)
けん
じゃケイローン
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
じゃ
ケイローン
 Tên Nhật (rōmaji) Kenja Keirōn
 Tên Nhật (Dịch) Wiseman Chiron
 Tên Hàn 현자 케이론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 16956455
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.