FANDOM


Chimeratech Fortress Dragon
キメラテック・フォートレス・ドラゴン
ChimeratechFortressDragon-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bách Thể Cơ Khí Trì Pháo Long
 Tên Nhật キメラテック・フォートレス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kimeratekku Fōtoresu Doragon
 Tên Hàn 키메라테크 포트리스 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 79229522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.