FANDOM


Chiến đấu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(せん)(とう)

Nhật (furigana)

せんとう

Nhật (kanji)

戦闘

Rōmaji

Sentō

Tiếng Anh

battle

Tập tin:AllyofJusticeGaradholgHA01-EN-SR-LE.png

Chiến đấu (Japanese: (せん)(とう) Sentō) là sự tương tác mà quái thú có thể sẽ trải qua vào Giai đoạn Chiến đấu. Nhiều hiệu ứng bài sẽ được hoạt động khi quái thú chiến đấu.

Một quái thú chiến đấu khi nó:

Quái thú sẽ không chiến đấu nếu đòn tấn công bị vô hiệu hoặc hủy bỏ việc đánh lại.

Khi người chơi bị tấn công trực tiếp, người chơi đó sẽ nhận thiệt hại chiến đấu bằng với ATK của quái thú tấn công vào lúc tính toán thiệt hại.

Khi hai quái thú chiến đấu, những điều sau đây sẽ xảy ra trong lúc tính toán thiệt hại.

 • Nếu mục tiêu tấn côngThế Công:
  • Nếu số quái thú đó có ATK khác nhau, thì quái thú nào có ATK thấp hơn sẽ bị tiêu diệt trong chiến đấu, đồng thời người điều khiển nó nhận thiệt hại chiến đấu bằng với mức chênh lệch.
  • Nếu số quái thú đó có cùng ATK (khác 0), thì cả hai sẽ bị tiêu diệt trong chiến đấu và không người chơi nào nhận thiệt hại chiến đấu.
  • Nếu số quái thú đó có 0 ATK, thì không có quái thú nào bị tiêu diệt trong chiến đấu và không người chơi nào nhận thiệt hại chiến đấu.
 • Nếu mục tiêu tấn công ở Thế Thủ:
  • Nếu DEF của mục tiêu tấn công thấp hơn ATK của bên tấn công, thì mục tiêu tấn công sẽ bị tiêu diệt trong chiến đấu, nhưng không người chơi nào nhận thiệt hại chiến đấu trừ khi là đòn tấn công gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp.
  • Nếu DEF của mục tiêu tấn công cao hơn ATK của bên tấn công, thì người điều khiển của quái thú đang tấn công nhận thiệt hại chiến đấu bằng với mức chênh lệch, nhưng không quái thú nào bị tiêu diệt trong chiến đấu.
  • Nếu DEF của mục tiêu tấn công bằng với ATK của bên tấn công, không quái thú nào bị tiêu diệt trong chiến đấu và không người chơi nào nhận thiệt hại chiến đấu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.