FANDOM


Signature move/Hành Động Sở Trườngloạt các Bài PhépBẫy mà có tên phản ánh các đòn tấn công hoặc hiệu ứng của các quái thú được sử dụng trong anime hoặc manga. Hiệu ứng của chúng thường xác định tên quái thú, mặc dù các tên nhóm bài thỉnh thoảng được sử dụng. Phần lớn các lá bài này yêu cầu quái thú với tên được liệt kê ở trên sân.

Các lá bài mà có tên tương ứng với tên của đòn tấn công/hiệu ứng được thực hiện bởi quái thú chủ chốt trong khi nó bị ảnh hưởng bởi lá bài đó trong anime/manga không được tính như thành viên của loạt bài này. Ví dụ, các lá không bao gồm như "Neos Force" và "Terra Firma Gravity".

Thành viên

Bài Phép và Bẫy

Lá bài (Các) Quái thú
Ancient Sunshine Ancient Fairy Dragon
Berserker Crush Winged Kuriboh
Burst Stream of Destruction Blue-Eyes White Dragon
Chaos Scepter Blast Dark Magician of Chaos
Magician of Black Chaos
Cosmic Flare Stardust Dragon
Crimson Fire Red Dragon Archfiend
Dark Burning Attack Dark Magician Girl
Dark Burning Magic Dark Magician w/ Dark Magician Girl
Dark Magic Attack Dark Magician
Dark Mambele Dark Armed Dragon
Destruction Sword Flash Buster Blader
Detonate Kuriboh
Evolution Burst Cyber Dragon
Inferno Fire Blast Red-Eyes B. Dragon
Light Wing Shield Number 39: Utopia
Rising Sun Slash
Neutron Blast Blue-Eyes Ultimate Dragon
Obliterate!!! Exodia the Forbidden One
Over the Rainbow Rainbow Dark Dragon
Rainbow Dragon
Phoenix Wing Wind Blast Sacred Phoenix of Nephthys
Photon Stream of Destruction Galaxy-Eyes Photon Dragon
Psychic Wave Jinzo
Scrap Fist Junk Warrior
Silent Burning Silent Magician
Silent Sword Slash Silent Swordsman
Skydive Scorcher Elemental HERO Flame Wingman
Spiral Flame Strike Odd-Eyes Pendulum Dragon
Spiral Spear Strike Gaia the Dragon Champion
Gaia The Fierce Knight
Swift Gaia the Fierce Knight
Tachyon Transmigration Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Triangle Ecstasy Spark Harpie Lady Sisters
Wrath of Neos Elemental HERO Neos

Tái tạo lại

Quái thú Bản thể
Ancient Gear Golem - Ultimate Pound Ancient Gear Golem
Gandora Giga Rays the Dragon of Destruction Gandora the Dragon of Destruction
Number F0: Utopic Future - Future Slash Number F0: Utopic Future
Raidraptor - Revolution Falcon - Airraid Raidraptor - Revolution Falcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.