FANDOM


Chewbone Jr. Token
チュウボーンJr.(ジュニア)トークン
ChewboneJrToken-DAR-EN-VG
 Tên Nhật (Kana) チュウボーン
Jr.
ジュニアトークン
 Tên Nhật (Chuẩn) チュウボーンJr.
ジュニア
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Chūbōn Junia Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Token
 CÔNG / THỦ 100 / 300
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.