FANDOM


Chewbone
チュウボーン
Chewbone-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật チュウボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Chūbōn
 Tên Hàn 츄 본
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 07392745
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.