FANDOM


Chemicritter Oxy Ox
()(ごう)(じゅう)オキシン・オックス
ChemicritterOxyOx-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
じゅうオキシン・オックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
じゅう
オキシン・オックス
 Tên Nhật (rōmaji) Kagōjū Okishin Okkusu
 Tên Nhật (Dịch) Chemical Beast Oxyn Ox
 Tên Hàn 화합야수 옥신 옥스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 18993198
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.