FANDOM


Chemicritter Hydron Hawk
()(ごう)(じゅう)ハイドロン・ホーク
ChemicritterHydronHawk-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
じゅうハイドロン・ホーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
じゅう
ハイドロン・ホーク
 Tên Nhật (rōmaji) Kagōjū Haidoron Hōku
 Tên Nhật (Dịch) Chemical Beast Hydron Hawk
 Tên Hàn 화합야수 하이드론 호크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 700
 Mã số 55100740
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.