Chemicritter Carbo Crab
()(ごう)(じゅう)カーボン・クラブ
ChemicritterCarboCrab-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ごう
じゅうカーボン・クラブ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
じゅう
カーボン・クラブ
 Tên Nhật (rōmaji) Kagōjū Kābon Kurabu
 Tên Nhật (Dịch) Chemical Beast Carbon Crab
 Tên Hàn 화합야수 카본 크랩
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1400
 Mã số 81599449
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.