FANDOM


Cheepcheepcheep
ぴよコッコ
Cheepcheepcheep-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ぴよコッコ
 Tên Nhật (rōmaji) Piyokokko
 Tên Nhật (Dịch) Piyokoko
 Tên Hàn 삐악꼬꼬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Winged Beast / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 27189308
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.