FANDOM


Charging Gaia
(そう)()するガイア
ChargingGaia-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Kỵ Kích Gaia
 Tên Nhật (Kana)
そう
はするガイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
するガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Sōha-suru Gaia
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.