FANDOM


Chaos Summoning Beast
混沌(こんとん)召喚神(しょうかんしん)
ChaosSummoningBeast-SD38-JP-OP
 Tên Việt Quỷ Thú Triệu Hồi Hỗn Loạn
 Tên Nhật (Kana)
混沌
こんとんの
召喚神
しょうかんしん
 Tên Nhật (Chuẩn) 混沌
こんとん
の召喚神
しょうかんしん
 Tên Nhật (rōmaji) Konton no Shōkanshin
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.