FANDOM


Chaos King Archfiend
デーモン・カオス・キング
ChaosKingArchfiend-LC5D-EN-SR-1E
 Tên Việt Ác Ma Vương Hỗn Loạn
 Tên Nhật デーモン・カオス・キング
 Tên Nhật (rōmaji) Dēmon Kaosu Kingu
 Tên Nhật (Dịch) Daemon Chaos King
 Tên Hàn 데몬 카오스 킹
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2600
 Mã số 36407615
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.