FANDOM


Chaos Hunter
カオスハンター
ChaosHunter-SDMP-EN-C-1E
 Tên Việt Thợ Săn Hỗn Loạn
 Tên Nhật カオスハンター
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosuhantā
 Tên Hàn 카오스 헌터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1600
 Mã số 97940434
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.