FANDOM


Chaos Goddess
カオス・ゴッデス-(こん)(とん)()(がみ)
 Tên Nhật (Kana) カオス・ゴッデス-
こん
とんの
がみ-
 Tên Nhật (Chuẩn) カオス・ゴッデス-混
こん
とん
の女
がみ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Goddesu -Konton no Megami-
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Goddess -Goddess of Chaos-
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 31385077
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác