FANDOM


Chaos Dragon Levianeer
(こん)(げん)(りゅう)レヴィオニア
ChaosDragonLevianeer-SOFU-EN-ScR-1E
 Tên Việt Khai Thiên Hỗn Long Levianeer
 Tên Nhật (Kana)
こん
げん
りゅうレヴィオニア
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
げん
りゅう
レヴィオニア
 Tên Nhật (rōmaji) Kongenryū Revionia
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Mã số 55878038
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.