Chaos Core
カオス・コア
ChaosCore-SD38-JP-OP.png
 Tên Việt Cội Nguồn Hỗn Loạn
 Tên Nhật カオス・コア
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Koa
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.