FANDOM


Chainsaw Insect
電動刃虫(チェーンソー・インセクト)
ChainsawInsect-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
電動刃虫
チェーンソー・インセクト
 Tên Nhật (Chuẩn) 電動刃虫
チェーンソー・インセクト
 Tên Nhật (rōmaji) Chēnsō Insekuto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 77252217
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.