FANDOM


Chain Resonator
チェーン・リゾネーター
ChainResonator-HSRD-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Sợi Xích
 Tên Nhật チェーン・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Chēn Rizonētā
 Tên Hàn 체인 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 13764881
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.