FANDOM


Chain Dog
チェーンドッグ
ChainDog-BP03-EN-C-1E
 Tên Việt Chó Vòng Xích
 Tên Nhật チェーンドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Chēndoggu
 Tên Hàn 체인도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1100
 Mã số 96930127
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.