FANDOM


Chain Destruction
  • Nhật: 連鎖破壊
  • Kana: チェーン・デストラクション
  • Romaji: Chēn Desutorakushon
  • Việt: Sợi Xích Hủy Diệt
Loại bài

Bẫy

Khi một (số) quái thúCÔNG 2000 trở xuống được Triệu hồi: Chọn mục tiêu 1 trong số chúng; tiêu diệt tất cả lá bài có tên đó trên tayBộ bài Chính của người điều khiển nó.


Nguồn Viz Media: You can activate this card when a monster with an ATK of 2000 points or less is summoned (including Special Summon). This monster is destroyed, together with all Monster Cards of the same name in the summoning player's hand and Deck. The summoning player's Deck is then shuffled.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chain Destruction Activate when an ally or enemy monster with 2000 or less ATK appears!! All copies of the card in the Deck are destroyed.
Nhật 敵・味方を問わず場に攻撃力2000以下のモンスターが出た時に発動!! デッキの中の同じカードはすべて破壊される

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.