Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Một lá bài có tình trạngchưa phát hành trong TCG và/hoặc OCG đề cập đến lá bài chưa được chính thức phát hành thực tế, nhưng đã được xác nhận sẽ xuất hiện. Đôi khi có thể ta có thể sỡ hữu lá bài trước khi nó được chính thức phát hành (như từ Sneak Preview Event hay Duel Terminal bản Anh). Tuy nhiên, nó sẽ không được xem là lá bài hợp lệ cho đến ngày được phát hành.

Tình trạng này chỉ là tạm thời. Vì thế các lá bài thuộc tình trạng này sẽ được thay đổi liên tục, và đôi khi là không có.

Advertisement