FANDOM


Celtic Guardian
エルフの(けん)()
CelticGuardian-YGLD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) エルフの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) エルフの剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Erufu no Kenshi
 Tên Nhật (Dịch) Elf Swordsman
 Tên Hàn 엘프 검사
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 91152256
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.