FANDOM


Celtic Guard of Noble Arms
エルフの(せい)(けん)()
CelticGuardofNobleArms-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) エルフの
せい
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) エルフの聖
せい
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Erufu no Seikenshi
 Tên Nhật (Dịch) Elf Holy Swordsman
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 700
 Mã số 45531624
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.