FANDOM


Celestial Wolf Lord, Blue Sirius
(てん)(ろう)(おう) ブルー・セイリオス
CelestialWolfLordBlueSirius
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 32995007
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner
Khi lá này trên sân bị hủyđưa vào Mộ bài: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; nó mất đi 2400 ATK.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: Target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 2400 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.