FANDOM


Celestial Sword - Eatos
()(がみ)(せい)(けん)-エアトス
CelestialSwordEatos-DRLG-EN-SR-UE
 Tên Việt Thánh Kiếm của Nữ Thần - Eatos
 Tên Nhật (Kana)
がみの
せい
けん-エアトス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がみ
の聖
せい
けん
-エアトス
 Tên Nhật (rōmaji) Megami no Seiken - Eatosu
 Tên Nhật (Dịch) Holy Sword of the Goddess - Eatos
 Tên Hàn 여신의 성검 - 에아토스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 55569674
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.