FANDOM


Celestia, Lightsworn Angel
ライトロード・エンジェル ケルビム
CelestiaLightswornAngel-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Celestia, Thiên Thần Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・エンジェル ケルビム
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Enjeru Kerubimu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Angel Cherubim
 Tên Hàn 라이트로드 엔젤 케루빔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 200
 Mã số 94381039
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.