FANDOM


Cataclysmic Scorching Sunburner
(えん)(てん)() サンバーン
CataclysmicScorchingSunburner-SAST-EN-C-1E
 Tên Việt Hỏa La Sát, Thảm Họa Siêu Nhiệt
 Tên Nhật (Kana)
えん
てん
か サンバーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
てん
サンバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Entenka Sanbān
 Tên Nhật (Dịch) Blazing Solar Calamity, Sunburn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 200
 Mã số 39505816
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.