FANDOM


Cat Girl
キャット・ガール
CatGirl-ZDC1-JP-VG
 Tên Nhật キャット・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Kyatto Gāru
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.