FANDOM


Castle Gate
キャッスル・ゲート
CastleGate-PTDN-EN-R-1E
 Tên Nhật キャッスル・ゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Kyassuru Gēto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2400
 Mã số 36931229
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.