FANDOM


Card Ejector
カードエクスクルーダー
CardEjector-RYMP-EN-C-UE
 Tên Nhật カードエクスクルーダー
 Tên Hàn 카드 엑스클루더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 26701483
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.