FANDOM


Carboneddon
カーボネドン
Carboneddon-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Việt Carboneddon
 Tên Nhật カーボネドン
 Tên Nhật (rōmaji) Kābonedon
 Tên Hàn 카보네돈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 15981690
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.