FANDOM


Cannon Soldier
キャノン ・ ソルジャー
CannonSoldier-SD10-EN-C-UE
 Tên Nhật キャノン ・ ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Kyanon Sorujā
 Tên Hàn 캐논 솔저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1300
 Mã số 11384280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.