FANDOM


Caius the Shadow Monarch
(じゃ)(てい)ガイウス
CaiustheShadowMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
ていガイウス
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
てい
ガイウス
 Tên Nhật (rōmaji) Jatei Gaiusu
 Tên Nhật (Dịch) Gaius the Wicked Monarch
 Tên Hàn 사 제왕 가이우스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 09748752
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.