FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 01:42, ngày 18 tháng 1 năm 2015Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (3.049 byte) (+3.049)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable2 |it_name = Caius il Mega Monarca |es_name = Caius el Mega Monarca |ja_name = {{Ruby|怨|おん}}{{Ruby|邪|じゃ}}{{Ruby|帝|てい}}ガイ…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.