FANDOM


Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() ハローハウンド
CagnaMalebrancheoftheBurningAbyss-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き ハローハウンド
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
ハローハウンド
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Harōhaundo
 Tên Nhật (Dịch) Harrowhound, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 300
 Mã số 09342162
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.