FANDOM


"C", viết tất và được biết như "Chaos" ((カオス) Kaosu) trong phiên bản Nhật, là một nhóm bài của các Quái thú Xyz được hỗ trợ bởi hiệu ứng anime của các lá bài "Rank-Up-Magic", và được sử dụng bởi các Bài thủ khác nhau trong anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL. Nó bao gồm hai nhóm bài phụ, "CXyz" và "Number C". Cả hai nhóm phụ được hỗ trợ một cách rõ ràng bởi các lá bài hỗ trợ, trong khi các nhóm bài được được kết hợp thành một trong anime.

Các quái thú "Chaos" đều được Triệu hồi Xyz bằng Chaos Xyz Evolution - bất luận tự nhiên hoặc bởi một lá "Rank-Up-Magic" - bằng cách tiến hóa với một Quái thú Xyz đặc biệt. Khi so sánh với các nhóm cơ bản này, mỗi quái thú "Chaos" có thể được Triệu hồi Xyz thường sử dụng nhiều hơn 1 Overlay Unit mà là bản thể gốc của chúng, nhưng chúng phải là Hệ tương ứng (cho tiến hóa tự nhiên "Number C") hoặc cao hơn 1 Hạng sao (cho "Number C" đang tồn tại và tất cả "CXyz") hơn hình dạng gốc của chúng.

Aesthetically there is always a large vortex in the background of a Rank-Up "Chaos" monster and almost all Ranked-Up monsters have a redish-purple glow emanating from their bodies.

The two sub-categories of "Chaos" monster all share a common weakness with others in their group. For monsters Summoned by a natural Chaos Xyz Evolution, their effects cannot be activated while the controller's Life Points are above 1000. Monsters Summoned by the "Rank-Up-Magic" Spell Cards, however, have two parts to their effects, the second half of which becomes unusable while that monster's specific base counterpart is not attached to it as Xyz Material.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.