FANDOMCXyz Dark Fairy Cheer Girl
CX(カオスエクシーズ) ダーク・フェアリー・チア・ガール
CXyzDarkFairyCheerGirl-LTGY-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
CX
カオスエクシーズ ダーク・フェアリー・チア・ガール
 Tên Nhật (Chuẩn) CX
カオスエクシーズ
ダーク・フェアリー・チア・ガール
 Tên Hàn CX(카오스 엑시즈) 다크 페어리 치어 걸
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1900
 Mã số 23454876
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.