FANDOM


Học viên Trường Trung học Domino

Nhân viên Trường Trung học Domino

Cư dân Thành phố Domino

Băng Hirutani

ZTV

Kaiba Corporation

Duelists

Ghost Kotsuzuka

Industrial Illusions

Pegasus J. Crawford

Crocketts

Ghouls

Gia đình Ishtar

Tòa án của Pharaoh

Dân chúng ở Ai Cập Cổ đại

Những người khác

Arthur Hopkins

Động vật

Thú nuôi Ảo

Thế giới Quái thú

Linh thể Quái thú Ai Cập

Osiris

Black Magician

Minotaurus

Black Magician Girl

Holy Elf

Nhân vật giả tưởng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.