Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement

Nhân vật Chính

Yugi Mutou

Dark Yugi

Joey wheeler.png
 Katsuya Jonouchi
About this image

Katsuya Jonouchi

Anzu Mazaki

TristanTaylor.jpg
 Hiroto Honda
About this image

Hiroto Honda

Tiếp diễn

Ryo2.png
 Ryo Bakura
About this image
Solomon Muto.png
 Mutou Sugoroku
About this image

Sugoroku Mutou

Mokuba.png
 Kaiba Mokuba
About this image

Pegasus J. Crawford

Weevil Underwood.png
 Insector Haga
About this image

Insector Haga

 Dinosaur Ryuzaki
About this image

Dinosaur Ryuzaki

Serenity.png
 Kawai Shizuka
About this image

Shizuka Kawai

Mai Kujaku

Mako.png
 Kajiki Ryota
About this image

Ryota Kajiki

Bandit Keith.png
 Bandit Keith
About this image

"Bandit" Keith Howard

Shadi.png
 Shadi
About this image

Black Magician

Rebecca Hopkins

Arthur Hopkins

Ryugi Otogi

Ishizubcf.png
 Ishizu Ishtar
About this image
PriestSeto.jpg
 Tư tế Seto
About this image
Yugioh222.jpg
 Thần Ai Cập
About this image

Three Egyptian Gods

Reformed marik.jpg
 Marik Ishtar
About this image
Odion.png
 Rishid
About this image

Rishid

Black Magician Girl

Legendary Knights.jpg
 Hiệp sĩ Huyền thoại
About this image
RedEyesBDragon-EN-Anime-DM-NC.png
 Red-Eyes Black Dragon
About this image

Phản diện Chính

Pegasus J. Crawford

 Yami Bakura
About this image

Dark Bakura

Marik.png
 Marik Ishtar
About this image

Marik Ishtar

Yami marik6.png
 Yami Marik
About this image
NoaKaiba.png
 Kaiba Noah
About this image
GozaburoKaiba.jpg
 Kaiba Gozaburo
About this image
Anubis.jpg
 Anubis
About this image
Dartz.jpg
 Dartz
About this image
TheGreatLeviathan.jpg
 The Great Leviathan
About this image
Schroederzigfried.png
 Ziegfried von Schroider
About this image

Ziegfried von Schroider

Alexander The Great.png
 Yami Alexander
About this image
BakuraThief.jpg
 Vua trộm Bakura
About this image

Thief King Bakura

Diabound-Form4-JP-Anime-DM-NC.jpg
 Diabound
About this image
GreatPriestofDarkness.jpg
 Đại Tế tư Bóng tối
About this image

High Priest of Darkness

Zork3.png
 Zorc Necrophades
About this image

The Big Five

Gansley.png
 Oshita Konosuke
About this image

Konosuke Oshita

Crump.png
 Otaki Shuzo
About this image

Shuzo Otaki

Johnson2.png
 Oka Chikuzen
About this image

Chikuzen Oka

Nezbit.png
 Ota Soichiro
About this image

Soichiro Ota

Lector.png
 Daimon Kogoro
About this image

Kogoro Daimon

Rare Hunters

Seeker.png
 Seeker
About this image
Strings.png
 Pantomimer
About this image

The Pantomimer

Arkana.png
 Pandora
About this image

Pandora

Lumis3.png
 Mask of Light
About this image

Mask of Light

Mask of Darkness

Paradius

Gurimo3.png
 Grimo
About this image

Grimo

Rafael4.png
 Rafael
About this image
Valon7.png
 Valon
About this image
Alister4.png
 Amelda
About this image

Amelda

Chaos Disk Big.jpg
 Binh lính Orichalcos
About this image

Grand Championship

LeonWilson.png
 Leon von Schroider
About this image

Leon von Schroider

Ginger.jpg
 Barry Ginger
About this image
Abe.jpg
 Ape
About this image
Goat.jpg
 Richard Goat
About this image
McGregor.jpg
 Paul McGregor
About this image
Ialos.jpg
 Totani Ialos
About this image
Ivanoff.jpg
 Sergei Ivanoff
About this image
Shane Jordan.jpg
 Essel Jansen
About this image
Fortune Salim.jpg
 Fortune Salim
About this image
Shark.jpg
 Ethan Shark
About this image
Shin.jpg
 Jafar Shin
About this image

Capsule Monsters

Capsule Monsters Episode 1 HQ 0002.jpg
 Alex Brisbane
About this image
AlexanderTheGreat(historic).png
 Alexander the Great
About this image

Bình minh của Trận Duel

Akhnamkanon.png
 Akhenamkhanen
About this image

Akhenamkhanen

Shimon muran.png
 Siamun Muran
About this image

Siamun Muran

MAHADO.png
 Mahado
About this image

Mahado

PriestAknadin.jpg
 Akhenaden
About this image

Akhenaden

Isis2.png
 Isis
About this image
PriestKarim.jpg
 Karimu
About this image
Mana.png
 Mana
About this image
Hassan.png
 Hasan
About this image
Bobasa.png
 Bobasa
About this image
TheCreatorGodofLightHorakhty-JP-Anime-DM-NC.png
 The Creator of Light
About this image

The Creator God of Light, Horakhty

Một phần nhỏ

DaimonEp1.png
 Hobson
About this image
Ushio-ssa.png
 Tetsu Trudge
About this image
Croquet-minorcharacter.png
 Ông Crocketts
About this image

Mr. Crocketts

Kemodk.png
 Saruwatari
About this image

Saruwatari

Ghost Kaiba.jpg
 Bóng ma của Kaiba
About this image

The Death Imitator

Star Chip-theft victim.png
 Nạn nhân bị trộm Star Chip
About this image
PaniK.png
 Yamitsukai
About this image

Player Killer of Darkness

Bonz.png
 Kotsuzuka
About this image

Ghost Kotsuzuka

Sid.png
 Takaido
About this image

Takaido

Zygor.png
 Satake
About this image

Satake

Paradox.png
 Anh em Mê Cung
About this image

Meikyu Brothers

Mugger.jpg
 Mugger
About this image
CeceliaPortrait.png
 Cyndia
About this image

Cyndia

Yugi'sMother.png
 Bà Muto
About this image
Earu.jpg
 Earu
About this image
Princess Adena.jpg
 Công chúa Mary
About this image

Step Johnny

Roland.png
 Isono
About this image

Isono

Duel computer.png
 Duel Computer
About this image
Joey'sMother.jpg
 Bà Katsuya
About this image
Esper Roba.png
 Esper Roba
About this image

Esper Roba

Catherine.jpg
 Catherine
About this image
Koji2.png
 Nagumo Koji
About this image
Miruko.jpg
 Miruko
About this image

Miruko

Ironheart.jpg
 Ironheart
About this image
Chris.jpg
 Chris
About this image

Sunny

Rick2.png
 Rick
About this image
DuelComputer.jpg
 KC DuelTek 760
About this image
Gelbek.png
 Gebelk
About this image
Scottirvine2.png
 Scott Alexander Irvine
About this image
Advertisement