FANDOM


Cấp Âm tính/Negative Levels là một khái niệm chỉ xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! 5D's và series video games Tag Force. Chúng xuất hiện độc quyền cho các Quái thú Đồng bộ Hắc ám.

Chúng được đại diện bởi biểu tượng Negative Star, mà đó chính là màu sắc nghịch đảo của biểu tượng Cấp sao dương tính thông thường. Trên lá bài, các Cấp sao Âm tính được xếp ở góc trái, trong khi Cấp sao dương tính thì ở góc phải.

Cách duy nhất để một quái thú khác-Đồng bộ Hắc ám có được Cấp Âm tính là thông qua lá bài "Dark Wave".

Khi Quái thú Đồng bộ Hắc ám đã ra mắt trong OCG/TCG, chúng đã được đổi hết sang Quái thú Đồng bộ thông thường với cấp của chúng được chuyển sang dương tính bình thường.

Ví dụ:

Tản mạn

  • Trái ngược với những gì đã được dự kiến, video games Tag Force dường như đã xem Cấp Âm tính y hệt như Cấp dương tính theo một số cách. Ví dụ như, việc có thể dùng (số)quái thú Cấp 5 sao và (số)quái thú Cấp -5 sao làm Nguyên liệu Xyz để Triệu hồi Xyz cho Quái thú Xyz Hạng 5 sao.[1]

Tham khảo

  1. http://www.youtube.com/watch?v=pWEPnravn7E&t=3m7s
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.