FANDOM


Butterfly Dagger - Elma
(ちょう)(たん)(けん)-エルマ
ButterflyDaggerElma-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょうの
たん
けん-エルマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
の短
たん
けん
-エルマ
 Tên Hàn 나비의 단검-엘마
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 69243953
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.