FANDOM


Buster Dragon
()(かい)(ばん)(りゅう)-バスター・ドラゴン
BusterDragon-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Việt Bộc Phá Nộ Long
 Tên Nhật (Kana)
かい
ばん
りゅう-バスター・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
ばん
りゅう
-バスター・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Hakai Banryū - Basutā Dragon
 Tên Nhật (Dịch) Buster Dragon, the Destroyer Dragon
 Tên Hàn 파계만룡-버스터 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2800
 Mã số 11790356
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.